Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 11-12-2018
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 2-078
2. UDGAVE5 min. efter afstemningerne, dog tidligst kl. 14.00. Bilagspræciseringer

1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 72 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 2. udkast til betænkning omdeles senere.

b) L 104 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 104 - bilag 6.

c) L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til betænkning er omdelt på L 105 - bilag 7.


2. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
    a) L 72 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 2. udkast til betænkning omdeles senere.
    b) L 104 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 104 - bilag 6.
    c) L 105 (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer). Udkast til betænkning er omdelt på L 105 - bilag 7.
    2. Eventuelt.