Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 18-12-2018
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 1-133
2. UDGAVE5 min. efter afstem., dog tidligst kl. 14.00. Dagsordenspunkt tilføjet

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om langtidsfravær i folkeskolen, jf. UNU alm. del - samrådsspørgsmål T og U.


2. Drøftelse af om B 21 (om ret til klage over utilstrækkelig støtte i folkeskolen til børn med under 9 timers støttebehov) skal sendes i høring.


3. Eventuelt.


    2. Drøftelse af om B 21 (om ret til klage over utilstrækkelig støtte i folkeskolen til børn med under 9 timers støttebehov) skal sendes i høring.
    3. Eventuelt.