Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 13-11-2018
Mødetidspunkt: Kl. 14.30
Sted: 2-078
4. UDGAVE5 min. efter afstemningerne, dog tidligst kl. 14.30. Bemærk ændret mødetidspunkt. Punkt udgår

1. Modtagelse af deputationer:

a) TYSKlærerforeningen for Grundskolen vedr. faget tysks styrkelse, placering og indhold i grundskolen.

b) Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening vedr. fordeling af elever på gymnasierne, jf. UNU alm. del - bilag 10.

c) Produktionsskoleforeningen vedr. implementeringen af fælles løsninger for FGU-institutioner, jf. UNU alm. del - bilag 25 (internt bilag).


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 57 (Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 57 - bilag 6.

b) L 59 (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker). Udkast til betænkning er omdelt på L 59 - bilag 4.


3. Eventuelt.


  1. Modtagelse af deputationer:
  a) TYSKlærerforeningen for Grundskolen vedr. faget tysks styrkelse, placering og indhold i grundskolen.
  b) Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening vedr. fordeling af elever på gymnasierne, jf. UNU alm. del - bilag 10.
  c) Produktionsskoleforeningen vedr. implementeringen af fælles løsninger for FGU-institutioner, jf. UNU alm. del - bilag 25 (internt bilag).

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
  a) L 57 (Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 57 - bilag 6.
  b) L 59 (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker). Udkast til betænkning er omdelt på L 59 - bilag 4.
  3. Eventuelt.