Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 06-5-2015
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Sted: 2-133
2. UDGAVEBemærk mødedag og mødetidspunkt - Punkt udgår

1. Åbent samråd med miljøministeren om § 3-arelaer og økologers ret til gødskning, jf. MIU alm. del - samrådsspm. T, U og V.


2. Eventuelt.


Note: Udvalget for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri og Udvalget for Landdistrikter og Øer er inviteret til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.