Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 14-4-2015
Mødetidspunkt: Kl. 14.00, dog tidligst 5 min. efter afst.
Sted: S-092
2. UDGAVEBemærk mødedag, mødetidspunkt og mødelokale - Bilagshenvisninger

1. Afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 155 (om regler for grundvandskortlægning efter 2015). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 155 - bilag 3.

b) L 165 (midlertidige opholdssteder til flygtninge). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 165 - bilag 4.


2. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af beretning over B 60 (om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP). Udkast til beretning er omdelt på B 60 - bilag 1.


3. Eventuelt.


    1. Afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
    a) L 155 (om regler for grundvandskortlægning efter 2015). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 155 - bilag 3.
    b) L 165 (midlertidige opholdssteder til flygtninge). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 165 - bilag 4.
    2. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af beretning over B 60 (om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP). Udkast til beretning er omdelt på B 60 - bilag 1.
    3. Eventuelt.