Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 09-4-2015
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: 2-133
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Teknisk gennemgang af forslag til nyt direktiv om reduktion af nationale udledninger af luftforurenende stoffer (NEC-direktivet) ved miljøministeren, jf. MIU alm. del - bilag 220. Se også MIU alm. del - bilag 235.


2. Politisk drøftelse over følgende lovforslag:

a) L 155 (om regler for grundvandskortlægning efter 2015).

b) L 165 (midlertidige opholdssteder til flygtninge). Udkast til tidsplan er omdelt på L 165 - bilag 2.


3. Gennemgang af EU-bilag:

a) Grund- og nærhedsnotat om handel med sælprodukter, jf. MIU alm. del - bilag 193 og 219.

b) Komitesager, jf. MIU alm. del - bilag 229 og 230.


4. Drøftelse af invitationer, jf. MIU alm. del - bilag 226 og 232.


5. Eventuelt.


Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er inviteret til at deltage i den tekniske gennemgang, jf. dagsordenens punkt 1


  2. Politisk drøftelse over følgende lovforslag:
  a) L 155 (om regler for grundvandskortlægning efter 2015).
  b) L 165 (midlertidige opholdssteder til flygtninge). Udkast til tidsplan er omdelt på L 165 - bilag 2.
  3. Gennemgang af EU-bilag:
  5. Eventuelt.
  Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er inviteret til at deltage i den tekniske gennemgang, jf. dagsordenens punkt 1