Henrik Dahl - Fotograf Marie Hald

Henrik Dahl (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

Forfatter

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget (kan ikke benyttes til sms):
Mobil:
Privat tlf.:

Johan Henrik Dahl, født 20. februar 1960 i Vejlby-Risskov, bosiddende i Ribe, søn af sognepræst Paul Dahl og lektor Inger Marie Dahl. Gift med Christina Yoon Søttrup Dahl.

Medlemsperiode
Parlamentarisk karriere
Uddannelse
Beskæftigelse
Tillidshverv
Publikationer

Forfatter til »Ved voksenbordet - om den kvælende midte i dansk politik«, 2022, »Den sociale konstruktion af uvirkeligheden«, 2020, romanen »NT«, 2013, »Spildte kræfter«, 2011, »Den usynlige verden«, 2008, »Mindernes land«, 2005, »Den kronologiske uskyld«, 1998, og »Hvis din nabo var en bil«, 1997.
 

Medforfatter til »Sandheden kort - Christiansborg fra A til Å«, 2018, »Krigeren, borgeren og taberen«, 2006, »Epostler«, 2003, »Det ny systemskifte«, 2001, »Borgerlige ord efter revolutionen«, 1999, og »Marketing og semiotik«, 1993.
 

Tillige forfatter til en lang række bidrag til antologier og dagblade fra 1995.

Udmærkelser

Columbus-prisen 2000.
Rosenkjærprisen 1998. 

Registreringer

Medlemmet har oplyst, at medlemmet ikke har hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen: 

[email protected]
Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.
Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.
Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.
Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 5500.
Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [05.01.2023]
Sideansvarlig: Biografiredaktionen