Partilederdebatter

Grundlag for forsøg med partilederdebatter

Forsøg med partilederdebatter og udvidede partilederdebatter, som har deltagelse af nordatlantiske mandater, startede som forsøg med grundlag i beslutningsforslag B 147 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget (Ændring af forskelige arbejdsformer og forretningsgange m.v.) 2017-18. 
Udvalget for Forretningsordenen har på sit møde den 28. februar 2024 besluttet at lade forsøgsordningen med partilederdebatter ophøre.
Se beslutningsforslaget