Alle Grønlandsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 85 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

GRU Alm.del Spørgsmål 79

Spm., om det vil skabe bedre rekrutteringsmuligheder, hvis man decentraliserede dele af politiuddannelsen

Ubesvaret

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 78

MFU spm. om, hvilke tolkeløsninger til og fra grønlandsk og færøsk der arbejdes med i Folketinget og prisen for disse

Ubesvaret

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 77

Spm. om ministeren agter at arbejde for, at der undervises om det moderne Grønland i danske folkeskoler og gymnasier

Ubesvaret

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 76

Spm., om ministeren vil se på en smidiggørelse af dagpengereglerne, så det bliver muligt for grønlandske borgere at søge om dagpenge, hvis de flytter til Danmark

Ubesvaret

11-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 75

Spm. om status på undersøgelsen, om de grønlandske domstoles IT-systemer kan opfylde kravene til databeskyttelse i retshåndhævelsesloven

Ubesvaret

06-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 74

Spm. om tilbøjeligheden for tilbagefald til ny kriminalitet i Grønland

Ubesvaret

06-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 73

Spm. om anvendelsen af og udviklingen i langvarige tilbageholdelser i Grønland i de seneste 10 år

Ubesvaret

01-09-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 72

MFU spm., om statsministeren under sit besøg i Grønland i forbindelse med rigsmødet 6.-8.juni havde sikret sig at have fisketegn

Endeligt besvaret

31-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 71

Spm. om, hvilke muligheder for hjemsendelse af psykisk syge til Grønland efter afsoning af foranstaltning i Danmark der arbejdes på mellem Regeringen og Naalakkersuisut

Ubesvaret

29-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 70

Spm. om, hvad det midlertidige og det permanente lønløft betyder for grønlandske politi- og anstaltsbetjentes tjenestemandspension ved fortsat bopæl i Grønland

Ubesvaret

29-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 69

Spm., om det er rimeligt og hensigtsmæssigt, at der opkræves moms og told fra virksomheder og private, som sender pakker fra Grønland til Danmark

Ubesvaret

28-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 68

Spm., om ministeren er villig til at fremsætte det nødvendige lovarbejde for Folketinget, som kan muliggøre en offerfond i Grønland

Ubesvaret

28-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 67

Spm. om, hvordan det kan sikres, at flere med grønlandsk baggrund uddannes, fastansættes og fastholdes i Grønlands Politi

Endeligt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 66

Spm. om, hvor stor en del af politiuddannelsen, der foregår centralt i Nuuk og hvor stor en del, herunder praktik, øvelser mv., der foregår i andre byer

Endeligt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 65

Spm. om Qaasuitsup Kredsrets ansvarsområde

Endeligt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 64

Spm. om sikkerheden på krydstogtsskibe, der sejler i grønlandske farvande

Foreløbigt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 63

Spm. om, hvordan Arktisk Kommando sikrer, at de altid er opdateret om krydstogtsskibenes position

Foreløbigt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 62

Spm. om initiativet om at afsætte 7,8 millioner kroner til styrkelse af sagsbehandlingen og samarbejdet i børnesager med grønlandske familier i SSA-forhandlingerne er udsprunget af den grønlandske regering og Inatsisartuts ønsker, eller var det udelukkende resultatet af et enkelt grønlandsk folketingsmedlems indsats

Endeligt besvaret

07-07-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 61

Spm. om at oplyse antallet af nuværende kommunefogeder, herunder hvilke bygder der evt. mangler kommunefogeder samt normeringen af kommunefogeder fordelt over bygder

Endeligt besvaret

15-06-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 60

Spm. om, hvor meget det offentlige Danmark og dets institutioner besidder af historiske, arkæologiske, geologiske, og lignende genstande og værdier, som har Grønland og dets geografiske område som oprindelsesland

Foreløbigt besvaret

08-06-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 59

Spm. om, det er den danske regerings holdning, at fisk og skaldyr, som har oprindelsesland i Grønland og dets almindeligt forståede fiskeriområde, bidrager positivt til Danmarks økonomi

Endeligt besvaret

08-06-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 58

Spm. om, hvor stor en andel af importen til Danmark af arten dybhavsreje, havde oprindelsesland i Grønland og dets farvande i den seneste officielle årsopgørelse

Endeligt besvaret

08-06-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 57

Spm. om gennemsnitsværdien pr. kilogram af henholdsvis import til, og eksport fra Danmark, af dybhavsrejen

Endeligt besvaret

08-06-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 56

Spm. om, hvor stor en andel af importen til Danmark af fiskearten hellefisk i alle former, havde oprindelsesland i Grønland og dets farvande

Endeligt besvaret

08-06-2023
(2022-23 (2. samling))

GRU Alm.del Spørgsmål 55

Spm. om gennemsnitsværdien pr. kilogram af henholdsvis import til, og eksport fra Danmark, af fiskearten hellefisk

Endeligt besvaret

08-06-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 85 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200