Svar på Finansudvalgets på spørgsmål

Din søgning gav 543 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

FIU Alm.del Svar på spm. 340

FIU alm. del - svar på spm. 340 om talepapir fra orienteringen om revision af EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) og nye egne indtægtskilder til EU’s budget på Finansudvalgets møde den 29. september 2023

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 319

FIU alm. del - svar på spm. 319 om effekten på arbejdsudbud, BNP og de offentlige finanser af at henholdsvis forhøje og reducere dagpengeperioden med henholdsvis 1, 2, 3 og 4 kvartaler

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 318

FIU alm. del - svar på spm. 318 om kommentar til artiklerne ”Færdig med fuld løn” og ”Smidt ud af Forsvarsministeriet: Får hyggejob i Finansministeriet” bragt på Ekstra Bladet henholdsvis den 16. august og 1. september 2023

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 305

FIU alm. del - svar på MFU spm. 305 om, hvorvidt ministeren deler vurderingen i kronikken ”Regeringen satser økonomisk på høj pensionsalder, men hvad hvis folk har penge til at trække sig tilbage før?”, bragt i Berlingske den 9. august 2023,

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 233

FIU alm. del - svar på spm. 233 om provenuet ved at nedsætte kravet, om at der skal afsættes 1,5 pct. til kunstnerisk udsmykning ved statsligt byggeri mv.

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

L 132 Svar på spm. 5

L 132 - svar på spm. 5 om, hvorfor det demografiske træk ikke er indregnet i de foreslåede udgiftslofter for 2027

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 131 Svar på spm. 1

L 131 - svar på spm. 1 om, hvorfor det demografiske træk ikke er indregnet i de foreslåede udgiftslofter for 2024, 2025 og 2026

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 301

FIU alm. del - foreløbigt svar på spm. 301 om, hvor mange penge der er øremærket direkte til landdistrikterne årligt i finanslovene i henholdsvis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 260

FIU alm. del - svar på MFU spm. 260 om initiativ til at implementere de af Produktivitetskommissionen anbefalinger vedrørende ”Konkurrence, internationalisering og regulering”, der ikke er implementeret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 259

FIU alm. del - svar på MFU spm. 259 om ministeren i forlængelse af besvarelsen af FIU alm. del – spørgsmål 316 (2018-2019, 1. samling) vil oplyse, om andre af Produktivitetskommissionens anbefalinger er blevet implementeret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 22

L 130 - foreløbigt svar på spm. 22 om, hvordan EU vil reagere, hvis Danmark får et underskud på ca. 5 pct. af bnp på den offentlige saldo i 2023

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 21

L 130 - foreløbigt svar på spm. 21, om Danmark vil modtage en henstilling fra EU, hvis Danmark planlægger et underskud på ca. 3 pct. af bnp på den faktiske offentlige saldo i et enkelt år i 2024 på grund af investeringer i den grønne omstilling m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 20

L 130 - foreløbigt svar på spm. 20 om, hvad det maksimale finanspolitiske råderum, Danmark vil kunne tillade i 2030, vil være, hvis det offentlige forbrug beregningsteknisk (og dermed råderummet) stiger i 2030 svarende til hele overholdbarheden

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 19

L 130 - foreløbigt svar på spm. 19 om, hvordan vil det påvirke det finanspolitiske råderum frem mod 2030, hvis et flertal i Folketinget henholdsvis lemper den mellemfristede målsætning for det strukturelle underskud i 2030 fra 0,5 pct. til 1 pct. af BNP (og hæver udgiftslofterne i overensstemmelse hermed) mv.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Aktstk. 172 Svar på spm. 1

Aktstk. 172 - svar på spm. 1 om, hvilke argumenter, der ligger bag den nedsatte bevilling på § 17.46.66 som forudsætning for den opjusterede bevilling på § 17.59.21

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 325

FIU alm. del - svar på spm. 325 om EU i fremtiden vil kunne investere massivt i klima via EU-midler uden at dette vil påvirke kravene til landendes nye styringsmål, nettoudgiftsstien, da nettoudgifterne korrigeres for udgifter til EU-programmer og udgifter til investeringer, der er finansieret af EU-midler

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 314

FIU alm. del - svar på MFU spm. 314 om regeringen i det kommende folketingsår vil fremsætte flere lovforslag, som skal sikre, at Danmark når verdensmålene

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 313

FIU alm. del - svar på MFU spm. 313 om vejledningen om konsekvensvurdering af lovforslag i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 312

FIU alm. del - svar på spm. 312 om en opgørelse over, hvor mange gange Danmarksdemokraterne har henvist til kulturmidler ifm. finansiering af politiske udspil, større interviews m.v.

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 310

FIU alm. del - svar på spm. 310 om der er eksempler på, at konsekvensvurderinger af lovforslag i forhold til verdensmålene har medført ændringer i lovforslagene som følge af væsentlige og/eller relevante konsekvenser for verdensmålene

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 309

FIU alm. del - svar på spm. 309 om, hvilke yderligere tiltag der er gjort i forvaltningen for at standardisere måden, ressortministerierne foretager screeningen af lovforslagenes konsekvenser for verdensmålene udover vejledning 9409 af 3. juni 2021

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 308

FIU alm. del - svar på spm. 308 om en oversigt over, hvilke lovforslag der er blevet udvalgt til egentlig konsekvensvurdering i forhold til verdensmålene mv.

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 307

FIU alm. del - svar på MFU spm. 307 om, hvilken indsats regeringen har gjort for at opgøre regelmængden i Danmark

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 132 Svar på spm. 1

L 132 - svar på spm. 1 om at udgifterne til sundhed, psykiatri, folkeskole, udenrigstjeneste, erhvervsuddannelser og andre uddannelser m.v. opprioriteres med gradvis indfasning over en årrække

26-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Aktstk. 174 Svar på spm. 4

Aktstk. 174 - svar på spm. 4 om eventuelle uforbrugte midler (både statslige og kommunale) kommer tilbage i puljen

26-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 543 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200