Svar på Europaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 157 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

EUU Alm.del Svar på spm. 83

EUU alm. del - svar på spm. 83 om, hvorvidt alle midlerne i Ukraine-planen går direkte til Ukraine eller dele af beløbet går til andre

21-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 76

EUU alm. del - svar på spm. 76 om, hvor meget ammunition der kan forventes leveret til Ukraine og hvornår

17-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 73

EUU alm. del - svar på spm. 73 om, hvilken forklaring de lande der ikke ønskede en forlængelse af ordningen vedrørende solidaritetsbaner, gav for deres position

13-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 72

EUU alm. del - svar på spm. 72 om omfanget af brug af solidaritetsbanerne til brug for korntransport ud af Ukraine

13-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 71

EUU alm. del - svar på spm. 71 om, hvilke muligheder for eksport til verden udenfor EU og evt. til EU, som EU’s solidaritetsbaner gav Ukraine frem til instrumentets udløb i januar 2024?

13-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 81

EUU alm. del - svar på spm. 81 om, hvad man vil gøre for, at flere danskere udnævnes ved kommende rokader

10-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 80

EUU alm. del - svar på spm. 80 om, hvor mange ansøgere fra Udenrigsministeriet der har været til sommerens udnævnelse af EU-delegationschefer, og hvilken støtte man har givet disse

10-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 79

EUU alm. del - svar på spm. 79 om, hvordan Danmark er repræsenteret på centrale poster i Den Fælles Udenrigstjeneste efter den kommende rokade i sommeren 2024

10-05-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0769 Svar på spm. 2

KOM (2023) 0769 - svar på spm. 2 om, hvorvidt regeringen vil arbejde for, at hunde og katte, der ikke længere anvendes til avl, som udgangspunkt ikke må aflives

08-05-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0769 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0769 - svar på spm. 1 om, hvorvidt regeringen vil arbejde for, at aflivning af hunde og katte uanset alder kun må foretages ved brug af anerkendte metoder

08-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 77

EUU alm. del - svar på spm. 77 om, hvilke nationale retsregler der inden for ministerens ressortområde i 2023 er udstedt med hjemmel i EU-regler

08-05-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0279 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0279 - svar på spm. 1 om udvidelse af forbuddet mod formidlingsprovision i relation til forslaget om beskyttelse af detailinvestorer, til økonomiministeren, kopi til udenrigsministeren

06-05-2024
(2023-24)

KOM (2022) 0414 Svar på spm. 1

KOM (2022) 0414 - svar på spm. 1 om definitionen af national sikkerhed i Europarådets konvention om kunstig intelligens, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

06-05-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 50

EUU alm. del - svar på spm. 50 om muligheder for statsstøtte og ordninger til anden økonomisk støtte til europæiske virksomheder i relation til den grønne omstilling

03-05-2024
(2023-24)

KOM (2024) 0014 Svar på spm. 1

KOM (2024) 0014 - svar på spm. 1 om der er samme krav til private og helt eller delvist offentlig ejede virksomheder

02-05-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0462 Svar på spm. 2

KOM (2023) 0462 - svar på spm. 2 om slangebøsser

02-05-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0217 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0217 - svar på spm. 1 om Kommissionens forslag om fjernelse af adgangen til at gennemføre nationale regler om anvendelse af fosfater i vaske- og rengøringsmidler

02-05-2024
(2023-24)

KOM (2021) 0762 Svar på spm. 19

KOM (2021) 0762 - svar på spm. 19 om formulering af en dansk formodningsregel og vægtningen mellem beskyttelse af personer med arbejde via platforme kontra platformsvirksomheder

30-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0395 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0395 - svar på spm. 1 om kriterier for oplagring af kviksølv og kviksølvforbindelser

26-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 78

EUU alm. del - svar på MFU spm. 78 om, hvor meget støtte EU samlet set har givet motorveje, infrastruktur eller lignende, der har til formål at fremme cyklisme i perioden 2014-2020

24-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 74

EUU alm. del - svar på spm. 74 om hensigten med den strategiske partnerskabsaftale med Egypten

17-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0420 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0420 - svar på spm. 1 om betydningen af de forskellige basisår i hhv. FN’s verdensmål, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

15-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0416 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0416 - svar på spm. 1 om hvordan definerer ministeren den risikobaserede tilgang på jordforureningsområdet

12-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 73

EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73 om, hvilken forklaring de lande der ikke ønskede en forlængelse af ordningen vedrørende solidaritetsbaner, gav for deres position

12-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 72

EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 72 om omfanget af brug af solidaritetsbanerne til brug for korntransport ud af Ukraine

12-04-2024
(2023-24)

Din søgning gav 157 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200