Forslag til DIREKTIV om jordbundsovervågning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om jordbundsovervågning og jordbundsmodstandsdygtighed (loven om jordbundsovervågning) {SEC(2023) 416 final} - {SWD(2023) 416 final} - {SWD(2023) 417-18 final} - {SWD(2023) 423 final}

KOM (2023) 0416, spørgsmål 1

Hvordan definerer ministeren den risikobaserede tilgang på jordforureningsområdet i Kommissionens direktivforslag om jordbundsovervågning og jordbundsmodstandsdygtighed, som regeringen støtter op om? Er der tale om en systematisk bred tilgang til overvågning eller en snæver tilgang, hvor man kun kigger på enkelte tilfælde?
Dato: 18-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: landbrug og fødevarer, miljø
Dokumentdato: 12-04-2024
Modtaget: 12-04-2024
Omdelt: 12-04-2024

KOM (2023) 0416 - svar på spm. 1 om hvordan definerer ministeren den risikobaserede tilgang på jordforureningsområdet

Udenrigsministeriets følgeskrivelse (pdf-version)
Html-version
KOM (2023) 0416 - svar på spm. 1 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 18-03-2024
Modtaget: 18-03-2024
Omdelt: 18-03-2024

Spm. om hvordan definerer ministeren den risikobaserede tilgang på jordforureningsområdet, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version