MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om udvidelsespolitikken 2023

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2023 {SWD(2023) 690 final} - {SWD(2023) 691-99 final}

KOM (2023) 0690, spørgsmål 3

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen indtil videre konkret har gjort for at støtte EU’s naboer på Vestbalkan, herunder for at styrke de europæiske relationer til landene og understøtte deres ambitioner om EU-medlemskab, som det fremgår af regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra maj 2023?
Dato: 22-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: udvidelsen
Dokumentdato: 10-04-2024
Modtaget: 10-04-2024
Omdelt: 10-04-2024

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 3 om hvad regeringen indtil videre konkret har gjort for at støtte EU’s naboer på Vestbalkan

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 3 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

Spm. om hvad regeringen indtil videre konkret har gjort for at støtte EU’s naboer på Vestbalkan, til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version