MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om udvidelsespolitikken 2023

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2023 {SWD(2023) 690 final} - {SWD(2023) 691-99 final}

KOM (2023) 0690, spørgsmål 5

Vil ministeren i fortrolighed oversende det brev, som regeringen har sendt til den bulgarske udenrigsminister i forbindelse med Bulgariens krav om, at Nordmakedonien skal ændre deres forfatning inden deres optagelsesproces kan fortsætte?
Dato: 22-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: udvidelsen
Dokumentdato: 10-04-2024
Modtaget: 10-04-2024
Omdelt: 10-04-2024

Fortroligt dokument

Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

Spm. om oversendelse af brev vedr. Nordmakedoniens optagelsesproces, til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version