Forslag til FORORDNING om supplerende procedureregler til håndhævelse af databeskyttelsesforordningen

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplerende procedureregler for håndhævelse af forordning (EU) 2016/679

KOM (2023) 0348, spørgsmål 1

I forlængelse af ministerens forelæggelse vedrørende supplerende procedureregler til håndhævelse af GDPR-forordningen og FinansDanmarks høringssvar vedrørende sagen, bedes ministeren uddybe, hvad begrebet ”forretningshemmeligheder” konkret dækker over i den konkrete forordning.
Dato: 01-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: retlige anliggender, åbenhed
Dokumentdato: 27-03-2024
Modtaget: 27-03-2024
Omdelt: 27-03-2024

KOM (2023) 0348 - svar på spm. 1 om hvad begrebet ”forretningshemmeligheder” konkret dækker over i den konkrete forordning

Udenrigsministeriets følgeskrivelse (pdf-version)
Html-version
KOM (2023) 0348 - svar på spm. 1 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 01-03-2024
Modtaget: 01-03-2024
Omdelt: 01-03-2024

Spm. om hvad begrebet ”forretningshemmeligheder” konkret dækker over i den konkrete forordning, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version