MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om udvidelsespolitikken 2023

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2023 {SWD(2023) 690 final} - {SWD(2023) 691-99 final}

KOM (2023) 0690, spørgsmål 4

Hvad er ministerens holdning til, at kandidatlande, herunder landene på Vestbalkan, optages i europæiske agenturer inden endelig optagelse i EU med henblik på at styrke deres institutionelle kapacitet og bidrage til, at landene kan leve op til Københavnerkriterierne, ligesom Tyrkiet er medlem af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) uden at være medlem af den Europæiske Union?
Dato: 22-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: institutioner, udvidelsen
Dokumentdato: 10-04-2024
Modtaget: 10-04-2024
Omdelt: 10-04-2024

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 4 om ministerens holdning til, at kandidatlande, herunder landene på Vestbalkan, optages i europæiske agenturer inden endelig optagelse i EU

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 4 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

Spm. om ministerens holdning til, at kandidatlande, herunder landene på Vestbalkan, optages i europæiske agenturer inden endelig optagelse i EU, til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version