Forslag til ÆNDRING af affaldsrammedirektivet

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (EØS-relevant tekst) {SEC(2023) 420 final} - {SWD(2023) 420-22 final}

KOM (2023) 0420, spørgsmål 1

Ministeren bedes redegøre for betydningen af de forskellige basisår i hhv. FN’s verdensmål 12 (år 2015) og affaldsrammedirektivet (år 2020) og i hvilket omfang de to reduktionsmål er sammenlignelige.
Dato: 18-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: miljø
Dokumentdato: 15-04-2024
Modtaget: 15-04-2024
Omdelt: 15-04-2024

KOM (2023) 0420 - svar på spm. 1 om betydningen af de forskellige basisår i hhv. FN’s verdensmål, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

Udenrigsministeriets følgeskrivelse (pdf-version)
Html-version
KOM (2023) 0420 - svar på spm. 1 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 18-03-2024
Modtaget: 18-03-2024
Omdelt: 18-03-2024

Spm. om betydningen af de forskellige basisår i hhv. FN’s verdensmål, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version