MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om udvidelsespolitikken 2023

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2023 {SWD(2023) 690 final} - {SWD(2023) 691-99 final}

KOM (2023) 0690, spørgsmål 6

Vil ministeren redegøre for sine overvejelser om, hvordan man sikrer, at landene i Vestbalkan ikke underprioriteres i deres EU-optagelsesproces, herunder i den fælleseuropæiske understøttelse af deres ambitioner om EU-medlemskab, i lyset af den stigende opmærksomhed og støtte til Ukraine, Moldova og Georgien efter, at disse tre lande har opnået kandidatstatus?
Dato: 22-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: udvidelsen
Dokumentdato: 10-04-2024
Modtaget: 10-04-2024
Omdelt: 10-04-2024

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 6 om hvordan man sikrer, at landene i Vestbalkan ikke underprioriteres i deres EU-optagelsesproces

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 6 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

Spm. om hvordan man sikrer, at landene i Vestbalkan ikke underprioriteres i deres EU-optagelsesproces, til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version