Forslag til FORORDNING om sikkerhedskrav til legetøj

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om sikkerhedskrav til legetøj og om ophævelse af direktiv 2009/48/EF (EØS-relevant tekst) {SEC(2023) 297 final} - {SWD(2023) 268-70 final}

KOM (2023) 0462, spørgsmål 3

Ministeren sagde på mødet, at regeringen er et af de mest ambitiøse lande ift. forslaget. Ministeren bedes redegøre for, hvordan Danmark er et af de mest ambitiøse lande ift. de andre landes positioner og det oprindelige forslag. Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministerens minimumsimplementering med principper senest og mindst muligt samt med flest mulige undtagelser, samt ministerens fokus på at lempe økonomiske byrder for erhvervslivet, kan betragtes som en af Europas mest ambitiøse tilgange til direktivet.
Dato: 04-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: harmonisering, indre marked og erhvervspolitik
Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

KOM (2023) 0462 - svar på spm. 3 om en redegørelse for, hvordan Danmark er et af de mest ambitiøse lande i forhold til forslaget

Udenrigsministeriets følgeskrivelse (pdf-version)
Html-version
KOM (2023) 0462 - svar på spm. 3 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 04-03-2024
Modtaget: 04-03-2024
Omdelt: 04-03-2024

Spm. om en redegørelse for, hvordan Danmark er et af de mest ambitiøse lande i forhold til forslaget

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version