Undervisningsudvalget (UNU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Spørgsmål 194

Ifølge Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, modtager Berlingske efterkommerrapporten tirsdag 11/12-18. Torsdag 13/12-18 modtager ministeriet et brev fra kontorchef Henrik Bang, Danmarks Statistik, hvori han blandt andet skriver, ”at der nogle steder i rapporten gøres væsentlige metodiske fejlslutninger, som betyder at konklusionerne trækkes hårdere op, end datagrundlaget kan give anledning til”. Undervisningsministeriet skriver i en pressemeddelelse 9/1-19, at ”Noget af den faglige dialog gav anledning til at skrive nogle forbehold yderligere frem for ikke at give anledning til unødige misforståelser. Disse opdateringer har ført til præciseringer i teksten, men ikke ændret på de konklusioner, der drages i rapporten, og som Undervisningsministeriet står inde for.” Vil ministeren redegøre for, hvorfor man på baggrund af kritikken fra Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller selve overskriften for nyheden om rapporten (”Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation”), som Danmarks Statistik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion?
Dato: 17-01-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: folkeskolen
Dokumentdato: 01-02-2019
Modtaget: 01-02-2019
Omdelt: 01-02-2019

UNU alm. del - svar på spm. 194 om, hvorfor man på baggrund af kritikken fra Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller selve overskriften for nyheden om rapporten (”Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation”), som Danmarks Statistik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion, fra undervisningsministeren

MIN- UNU alm. del - spm (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 17-01-2019
Modtaget: 17-01-2019
Omdelt: 17-01-2019

Spm. om, hvorfor man på baggrund af kritikken fra Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller selve overskriften for nyheden om rapporten (”Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation”), som Danmarks Statistik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion, til undervisningsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version