Undervisningsudvalget (UNU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Samrådsspørgsmål Z

Vil ministeren korrigere sine tilkendegivelser om Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i lyset af kritikken fra forskere m.fl. og med henvisning til UNU alm. del – spm. 190-199?
Dato: 17-01-2019
Status: Besvaret
Emne: folkeskolen
Afholdelse af samrådet: Undervisningsudvalget 19-02-2019 kl. 14:00
Dokumentdato: 17-01-2019
Modtaget: 17-01-2019
Omdelt: 17-01-2019

Samrådsspm. om konklusioner på Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, til undervisningsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Titel
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 190: Spm. om hvorfor, at ministeriet har valgt at fastholde de konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der er blevet rettet, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 191: Spm. om at kommentere på udtalelser fra Jan Rose Skaksen, forskningschef ved Rockwool Fonden, om, at man ikke kan konkludere, at integrationen stagnerer fra anden generation til tredje generation, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 192: Spm. om, hvordan ministeren mindst tre gange i offentligheden kunne udtale, om det ministeren har kaldt den vigtigste iagttagelse i rapporten, at 3 af 4 [børn af efterkommere] henter deres ægtefæller i udlandet, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 193: Spm. om ministeren kan dokumentere, at definitionen af begrebet børn af efterkommere som Danmarks Statistik har anvendt i rapporten, er en definition, som er udsprunget af et politisk ønske, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 194: Spm. om, hvorfor man på baggrund af kritikken fra Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller selve overskriften for nyheden om rapporten (Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation), som Danmarks Statistik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 195: Spm. om, hvorfor ministeren ikke har taget kritikken om de vanskelige sammenligningsforhold samt det lave antal respondenter til sig, men i stedet på trods af kritikken har fastholdt konklusionerne om rapporten, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 196: Spm. om, ministeren vil bekræfte, at det forholder sig som Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden, udtaler i Berlingske Tidende, nemlig at De fleste [tredjegenerationsindvandrere] har rødder i Tyrkiet og Pakistan, så det er gæstearbejdernes børnebørn, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 197: Spm. om ministeren ikke tager den metodiske kritik til indtægt, og hvad er i givet fald argumentationen herfor, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 198: Spm. om, hvordan ministeren kan mene, at konklusionerne i den første og anden rapport er de samme, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 199: Spm. om, ministeren vil bekræfte, at analysen fra 2017 En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares" er korrekt og metodisk holdbar, og at udtalelserne fra Niels Ploug er troværdige, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål Y: Samrådsspm. om konklusioner på Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, til undervisningsministeren 17.01.2019
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Spørgsmål 252: Spm. om at sammenligne med norske og svenske erfaringer med elever med ikke-vestlig baggrund, til undervisningsministeren 20.02.2019