Undervisningsudvalget (UNU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Spørgsmål 190

På trods af ministeriets pressemeddelelse af 9. januar 2019, hvori ministeriet beklager metodiske fejl i forbindelse med ministeriets præsentation af rapporten om efterkommere, så fastholder ministeriet sine konklusionerne om rapporten om efterkommere. Blandt andet konkluderer ministeriet følgende: ”Undersøgelsen viser blandt andet, at tredje generation af ikke-vestlige indvandrere generelt halter efter børn med dansk oprindelse i de nationale test i 2. og 3. klasse og prøvekaraktererne i 9. klasse.” Men når man blot korrigerer for indvandrerland, så viser rapporten faktisk, at børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse klarer sig bedre ved prøverne i 2. klasse (dansk) og ved prøverne i 3. klasse (matematik) end efterkommer-forældre. Også i forhold til 9. klasses prøvekarakterer klarer børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse sig bedre end efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, når man kun korrigerer for indvandrerland, jf. kronik af Christian Sørensen, fhv. overvismand, i Berlingske Tidende 10/1-19: ”Fagøkonom og vismand abonnerer på politisk manipulation”. https://www.berlingske.dk/kronikker/fagoekonom-og-vismand-abonnerer-paa-politisk-manipulation?fbclid=IwAR0NOBfLu106lzjlvFp8GKbi7Y85sGQEVlhmVUgj5j1g_9Og5eU1YlW_foQ) Hvorledes forklarer ministeren, at ministeriet har valgt at fastholde de konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der er blevet rettet?
Dato: 17-01-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: folkeskolen
Dokumentdato: 01-02-2019
Modtaget: 01-02-2019
Omdelt: 01-02-2019

UNU alm. del - svar på spm. 190 om hvorfor, at ministeriet har valgt at fastholde de konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der er blevet rettet, fra undervisningsministeren

MIN- UNU alm (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 17-01-2019
Modtaget: 17-01-2019
Omdelt: 17-01-2019

Spm. om hvorfor, at ministeriet har valgt at fastholde de konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der er blevet rettet, til undervisningsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version