L 61 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven.

(Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).

Af: Skatteminister Jeppe Bruus (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 15-03-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 30-03-2023
Frist for spørgsmål 13-04-2023
Frist for ændringsforslag 20-04-2023
Frist for svar 20-04-2023
Politisk drøftelse 26-04-2023
Betænkning afgivet 26-04-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-05-2023
3. behandlet, vedtaget 09-05-2023