Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 13-4-2011
Mødetidspunkt: Kl. 8.30
Sted: 2-133
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Modtagelse af deputation fra Foreningen af Vandværker i Danmark om vandsektorlovens indførelse, jf. MPU alm. del - bilag 488. Se tillige MPU alm. del - bilag 522.


2. Evt. afgivelse af betænkning over L 128 (revision af detailhandelsbestemmelser m.v. i planloven), jf. 1. udkast til betænkning omdelt på L 128 - bilag 14.


3. Afgivelse af betænkning over L 164 (ballastvandkonventionen), jf. 2. udkast til betænkning omdelt på L 164 - bilag 5.


4. Gennemgang af svar og politisk drøftelse af L 165 (Grøn Vækst), jf. L 165 - svar på spm. 1 - 14. 1. udkast til betænkning er omdelt på L 165 - bilag 8.


5. Status for tilkendegivelser vedr. det 19. møde i FN´s bæredygtighedskommission, CSD (højniveaudelen) den 11. - 13. maj 2011, jf. MPU alm. del - bilag 517 (internt).


6. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.


7. Eventuelt.


    2. Evt. afgivelse af betænkning over L 128 (revision af detailhandelsbestemmelser m.v. i planloven), jf. 1. udkast til betænkning omdelt på L 128 - bilag 14.
    3. Afgivelse af betænkning over L 164 (ballastvandkonventionen), jf. 2. udkast til betænkning omdelt på L 164 - bilag 5.
    5. Status for tilkendegivelser vedr. det 19. møde i FN´s bæredygtighedskommission, CSD (højniveaudelen) den 11. - 13. maj 2011, jf. MPU alm. del - bilag 517 (internt).
    6. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.
    7. Eventuelt.