Møde i Erhvervsudvalget

Mødedato: 07-12-2023
Mødetidspunkt: kl. 13.30
Sted: 2-145
3. UDGAVE(Nyt dagsordenspunkt og ny bilagshenvisning). Mødet afholdes også via Teams

1. Modtagelse af deputation fra:

a) Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959 om stormfloden den 20. - 21. oktober 2023, jf. ERU alm. del - bilag 57, ERU alm. del - spm. 65 og svar på S 250. Se tillige ERU alm. del - bilag 72 og ERU alm. del - spm. 66.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 58 (om justering af bødestørrelser for søulykker, ikrafttrædelse af alle dele af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for Grønland m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 58 - bilag 7.

b) L 59 (om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 59 - bilag 7.

c) L 60 (om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 60 - bilag 6.


3. Drøftelse af og eventuel beslutning om forslag til afholdelse af konference om kunstig intelligens (AI).


4. Drøftelse af invitation fra Microsoft om virksomhedsbesøg med temaet kunstig intelligens, jf. ERU alm. del - bilag 74.


5. Fastsættelse af tidsplan over B 2 (om at sikre virksomheders retssikkerhed ved en fremtidig epidemi). Udkast til tidsplan er omdelt på B 2 - bilag 1.


6. Eventuelt.


  1. Modtagelse af deputation fra:
  a) Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959 om stormfloden den 20. - 21. oktober 2023, jf. ERU alm. del - bilag 57, ERU alm. del - spm. 65 og svar på S 250. Se tillige ERU alm. del - bilag 72 og ERU alm. del - spm. 66.

  Bilag:

  Henvendelse af 27/11-23 fra Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959 om stormfloden den 20. - 21. oktober 2023 (anmodning om foretræde for udvalget)
  Spm., om at kommentere henvendelsen af 27/11-23 fra Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959 om stormfloden den 20. - 21. oktober 2023
  Svar på spm. nr. S 250: Hvad er ministerens holdning til den retstilstand, at borgerne i Diernæs Strandby ikke kan få erstatning, fordi Kystdirektoratet efterregistrerer en jordvold som et dige, men som kommunen siger ikke er et dige?
  Materiale fra Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959 til brug ved foretræde for udvalget torsdag den 7. december 2023 om stormfloden den 20. - 21. oktober 2023
  Spm., om at kommentere materialet fra Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959 til brug ved foretræde for udvalget torsdag den 7. december 2023 om stormfloden den 20. - 21. oktober 2023
  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
  a) L 58 (om justering af bødestørrelser for søulykker, ikrafttrædelse af alle dele af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for Grønland m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 58 - bilag 7.
  b) L 59 (om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 59 - bilag 7.
  c) L 60 (om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 60 - bilag 6.
  3. Drøftelse af og eventuel beslutning om forslag til afholdelse af konference om kunstig intelligens (AI).
  5. Fastsættelse af tidsplan over B 2 (om at sikre virksomheders retssikkerhed ved en fremtidig epidemi). Udkast til tidsplan er omdelt på B 2 - bilag 1.
  6. Eventuelt.