L 65 Forslag til lov om ændring af straffeloven.

(Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Baggrundsmateriale

Behandles i salen: 14-11-2023
Høringsnotat og -svar
Tidligere debatter
Udvalgsspørgsmål fra Retsudvalget på alm. del. om koranafbrænding eller indeholdende ordet 'utilbørlig' fra 2022-23, 1 samling til og med 2023-24
Folketingets Retsudvalg holder åben høring om L65 - lovforslaget om utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund den 22. november 2023 - det vil kunne streames live på folketings-tv
Nævnt i forslaget
Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi.
Betænkning nr. 1548/2014
Justitsministeriet, 2014
Betænkning om forbud mod raceriskrimination
Betænkning nr. 553/1969
Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg
40 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 139, stk. 2, § 276 og § 291, stk.1
Østre Landsrets dom af 25. november 2015 i anke 15. afd. S-1058-15, U.2016.1085Ø
Beskyttelsen i straffelovens § 266 b, stk. 1, omfatter ikke forhånelse mv. af en gruppe af personer pga. deres ideologi
Østre Landsrets som af 25. maj 2016 i anke 22. afd. nr. S-892-16, U.2016.3158Ø
5 dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, under fodboldkamp
Østre Landsrets dom af 27. februar 2007 i anke 11. afd. nr. S-2233-06, U.2007.1468/1Ø
Om rækkevidden af straffelovens § 266 b om racediskrimination
Vestre Landsrets dom af 19. august 2003 i anke 4. afd. S-0294-03U, 2003.2435V
14 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1
Østre Landsrets dom af 9. maj 2003 i anke 23. afd. nr. S-4104-02, U.2003.1947Ø
Bøde for at have nedtaget sovjetflaget ved den russiske handelsdelegations lokaler
Østre Landsrets dom af 5. Maj 1936 i københavnsk Nævningesag Nr 8/1936, U.1936.820Ø
Kommunistisk folketingsmand, der blandt andet havde kaldt hagekorsflaget et "morderflag", ikke dømt efter straffelovens § 108 (nu § 110 e).
Østre Landsrets dom af 6. Februar 1934 i Nævningesag Nr 2/1934, U.1934.589Ø
Genov and Sarbinska v. Bulgaria
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 30. november 2021
Dickinson c. Turquie (fransk)
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 2. februar 2021
Stern Taulats and Roura Capellera v. Spain
Den Europæsiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. marts 2018
Wingrove v. United Kingdom
Mennskerettighedsdomstolens dom af 25. november 1996
Müller v. Switzerland
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom af 24. maj 1988
Relevante love og regler
Lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. januar 2022 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.