V 18 Om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.

Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Bortfaldet

Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
12-05-2023
Forslag til vedtagelse:
Folketinget tager statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2023 til efterretning. Folketinget udtrykker sin stærke opbakning til rigsfællesskabet og anerkender de tætte historiske og kulturelle bånd mellem kongerigets tre dele. Folketinget konstaterer, at den grønlandske forfatningskommission i marts har afleveret sin betænkning herunder et forslag til en grønlandsk forfatning til naalakkersuisut. Folketinget understreger, at Grønlands og Færøernes fortsatte tilhørsforhold til Danmark ikke er til diskussion. Folketinget konstaterer, at Færøernes – og særlig Grønlands – geostrategiske placering i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation som følge af Ruslands angreb på Ukraine understreger behovet for et tæt sikkerhedspolitisk samarbejde mellem alle dele af riget. Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at styrke rigsfællesskabet og udbrede kendskabet til de tætte historiske, kulturelle og slægtsmæssige bånd mellem rigets tre dele.
Fremsat under: