Om forespørgslen

Sagsgang:
Anmeldt 25-04-2023
Fremmet 27-04-2023
Forhandling foretaget 12-05-2023
Fortsættelse [afstemning] foretaget 16-05-2023
Ministerområde:
Statsministeriet
Forespørgslen:
Hvad kan statsministeren oplyse om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer?
Ordfører for forespørgerne:
Anders Kronborg (S)