Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
12-05-2023
Forslag til vedtagelse:
Folketinget tager statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2023 til efterretning. Folketinget konstaterer, at samarbejdet mellem Danmark, Færøerne og Grønland om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken er styrket og bliver styrket. Partierne opfordrer til at arbejde for et stærkt sammenhold mellem landene i den grundlæggende forandrede sikkerhedspolitiske situation som følge af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Folketinget opfordrer regeringen til at inddrage Færøernes landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og de nordatlantiske folketingsmedlemmer tæt i forbindelse med forhandlinger på områder, der vedrører de to lande, i lighed med forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig. Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at følge landenes økonomi og styrke samarbejdet på erhvervsområdet. Folketinget konstaterer, at Danmark, Færøerne og Grønland samarbejder på en lang række områder, og opfordrer regeringen til yderligere at styrke arbejdet med at udbrede viden om hinanden i alle dele af rigsfællesskabet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, V, M, SF, DD, LA, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 6 (KF), hverken for eller imod stemte 0.
Fremsat under: