L 32 Forslag til lov om ændring af lov af dagtilbudsloven.

(Bedre mulighed for udsat skolestart).

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2022-23 (2. samling)
Status: Tilbagetaget

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-02-2023
Tilbagetaget 11-04-2023
Ministerområde:
Børne- og Undervisningsministeriet
Resumé:
Forslaget er fremsat af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, og er næsten enslydende med det udkast til lovforslag, som Børne- og Undervisningsministeriet sendte i høring den 3. oktober 2022 (udkast til lovforslag om ændring af dagtilbudsloven (bedre mulighed for udsat skolestart)). Dette blev ikke fremsat i Folketinget, da der blev udskrevet valg til Folketinget den 5. oktober 2022.

Formålet med forslaget er at give børn bedre mulighed for at få udsat skolestarten med 1 år, ved at der bliver indført krav om, hvem der skal bidrage til sagsforberedelsen af afgørelser om skoleudsættelse. Konkret vil forslaget indebære, at lederen af barnets dagtilbud er ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering af barnet, hvis der er forhold relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at starte i skole. Vurderingen kan bl.a. bero på dagtilbuddets pædagogiske vurdering af barnet, forældrenes vurdering af barnet og lederen af den modtagende skoles vurdering af skolens muligheden for at understøtte en god skolegang for barnet.

Loven forslås at træde i kraft den 1. maj 2023.