Undervisningsudvalget (UNU) Alm. del

Samling: 2018-19 (1. samling)

Spørgsmål 193

Ministeren har flere gange henvist til, at man i rapporten om børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse benytter den definition af børn af efterkommere, som Danmarks Statistik opererer med. Da Danmarks Statistik introducerede begrebet ”børn af efterkommere” i 2007, slog de i det indledende afsnit om definitionen fast, at deres definition var udsprunget af politisk interesse: ”Projektet om børn af efterkommere er udsprunget af en politisk interesse for at belyse personer, som er født i Danmark og har forældre, som er efterkommere” (Indvandrere i Danmark, 2007, s. 101). De slog samtidig fast, at børn af efterkommere normalt blev opgjort på en anden måde (ibid, s. 101) og ydermere ekspliciterede de under rubrikken ”så ikke alle børn af efterkommere er med”. Også i rapporten ”Indvandrere i Danmark, 2018” ekspliciterer Danmarks Statistik, hvem der er udeladt, og at de sandsynligvis klarer sig anderledes. Kan ministeren dokumentere, at definitionen af begrebet ”børn af efterkommere” som Danmarks Statistik har anvendt i rapporten, er en definition, som er udsprunget af et politisk ønske? Og vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeriet ikke har ekspliciteret eller synliggjort den gruppe, der er udeladt (i modsætning til de nævnte rapporter fra Danmarks Statistik)? Og vil ministeren redegøre for, om Danmarks Statistik nogensinde har sagt, indikeret eller forklaret, at den snævre definition af ”børn af efterkommere” kan bruges til meningsfuldt at konkludere noget om, hvordan børn af efterkommere har udviklet sig i forhold til den forudgående generation?
Dato: 17-01-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: folkeskolen
Dokumentdato: 01-02-2019
Modtaget: 01-02-2019
Omdelt: 01-02-2019

UNU alm. del - svar på spm. 193 om ministeren kan dokumentere, at definitionen af begrebet ”børn af efterkommere” som Danmarks Statistik har anvendt i rapporten, er en definition, som er udsprunget af et politisk ønske, fra undervisningsministeren

MIN- UNU alm. del - spm (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 17-01-2019
Modtaget: 17-01-2019
Omdelt: 17-01-2019

Spm. om ministeren kan dokumentere, at definitionen af begrebet ”børn af efterkommere” som Danmarks Statistik har anvendt i rapporten, er en definition, som er udsprunget af et politisk ønske, til undervisningsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version