Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 19-2-2019
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemningerne, dog tidligst kl. 14.00
Sted: 1-133
2. UDGAVENyt punkt

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, jf. UNU alm. del - samrådsspm. Y og Z. Se tillige UNU alm. del - svar på spm. 190-199 og UNU alm. del - bilag 44.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 60 (obligatoriske sprogprøver m.v.), jf. L 60 - bilag 8.


3. Eventuelt.


Note: Udlændinge- og Integrationsudvalget er inviteret til at deltage under punkt. 1.


  1. Åbent samråd med undervisningsministeren om Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, jf. UNU alm. del - samrådsspm. Y og Z. Se tillige UNU alm. del - svar på spm. 190-199 og UNU alm. del - bilag 44.

  Bilag:

  Samrådsspm. om konklusioner på Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, til undervisningsministeren
  Samrådsspm. om konklusioner på Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, til undervisningsministeren
  Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
  UNU alm. del - svar på spm. 190 om hvorfor, at ministeriet har valgt at fastholde de konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der er blevet rettet, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 191 om at kommentere på udtalelser fra Jan Rose Skaksen, forskningschef ved Rockwool Fonden, om, at man ikke kan konkludere, at integrationen stagnerer fra anden generation til tredje generation, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 192 om, hvordan ministeren mindst tre gange i offentligheden kunne udtale, om det ministeren har kaldt ”den vigtigste iagttagelse i rapporten”, at ”3 af 4 [børn af efterkommere] henter deres ægtefæller i udlandet”, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 193 om ministeren kan dokumentere, at definitionen af begrebet ”børn af efterkommere” som Danmarks Statistik har anvendt i rapporten, er en definition, som er udsprunget af et politisk ønske, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 194 om, hvorfor man på baggrund af kritikken fra Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller selve overskriften for nyheden om rapporten (”Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation”), som Danmarks Statistik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 195 om, hvorfor ministeren ikke har taget kritikken om de vanskelige sammenligningsforhold samt det lave antal respondenter til sig, men i stedet på trods af kritikken har fastholdt konklusionerne om rapporten, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 196 om, ministeren vil bekræfte, at det forholder sig som Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden, udtaler i Berlingske Tidende, nemlig at ”De fleste [tredjegenerationsindvandrere] har rødder i Tyrkiet og Pakistan, så det er gæstearbejdernes børnebørn, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 197 om ministeren ikke tager den metodiske kritik til indtægt, og hvad er i givet fald argumentationen herfor, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 198 om, hvordan ministeren kan mene, at konklusionerne i den første og anden rapport er de samme, fra undervisningsministeren
  Ny
  UNU alm. del - svar på spm. 199 om, ministeren vil bekræfte, at analysen fra 2017 ”En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares" er korrekt og metodisk holdbar, og at udtalelserne fra Niels Ploug er troværdige, fra undervisningsministeren
  Ny
  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 60 (obligatoriske sprogprøver m.v.), jf. L 60 - bilag 8.
  3. Eventuelt.
  Note: Udlændinge- og Integrationsudvalget er inviteret til at deltage under punkt. 1.