Møde i Miljø- og Fødevareudvalget

Mødedato: 28-2-2024
Mødetidspunkt: kl. 13.00
Sted: S-092
2. UDGAVENye bilagshenvisninger

1. Forelæggelse af Kommissionens forslag om beskyttelse af dyr i forbindelse med transport, som er en af Folketinget særligt prioriteret EU-sag, ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. MOF alm. del - bilag 291 og 314.


2. Politisk drøftelse over B 94 (forbud mod pelsavl) (ALT). 1. udkast til betænkning er omdelt på B 94 - bilag 3. (kl. 13.45).


3. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af L102 (gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet), jf. L 102 - bilag 2.


4. Drøftelse af oplæg til ekspertmøde om fodertilsætningsstoffet Bovaer i et dyrevelfærdsperspektiv, jf. MOF alm. del - bilag 311.


5. Gennemgang af EU-bilag, jf. MOF alm. del - bilag 308 og 320.


6. Eventuelt.


NB. Europaudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1.


NB. Angivet tidspunkt ved pkt. 2 er tentativt.


  1. Forelæggelse af Kommissionens forslag om beskyttelse af dyr i forbindelse med transport, som er en af Folketinget særligt prioriteret EU-sag, ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. MOF alm. del - bilag 291 og 314.
  2. Politisk drøftelse over B 94 (forbud mod pelsavl) (ALT). 1. udkast til betænkning er omdelt på B 94 - bilag 3. (kl. 13.45).
  3. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af L102 (gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet), jf. L 102 - bilag 2.
  4. Drøftelse af oplæg til ekspertmøde om fodertilsætningsstoffet Bovaer i et dyrevelfærdsperspektiv, jf. MOF alm. del - bilag 311.
  6. Eventuelt.
  NB. Europaudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1.
  NB. Angivet tidspunkt ved pkt. 2 er tentativt.