L 102 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., byggeloven og lov om produkter og markedsovervågning.

(Gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed, minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, adgang til drikkevand og oplysninger til offentligheden).

Af: Miljøminister Magnus Heunicke (S)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Emne: vand- og havmiljø
Dokumentdato: 23-02-2024
Modtaget: 23-02-2024
Omdelt: 23-02-2024

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Udkast tidsplan L 102 (pdf-version)
Html-version