Møde i Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 12-12-2023
Mødetidspunkt: Kl. 10.30
Sted: 2-145
4. UDGAVE

1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 72 (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse), jf. L 72 - bilag 4.

b) L 78 (Justering af krav til minimumsnormering i privatinstitutioner), jf. L 78 - bilag 7.


2. Drøftelse af kommende udvalgsaktiviteter, jf. BUU alm. del – bilag 35 (internt bilag).


3. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
    a) L 72 (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse), jf. L 72 - bilag 4.
    b) L 78 (Justering af krav til minimumsnormering i privatinstitutioner), jf. L 78 - bilag 7.
    2. Drøftelse af kommende udvalgsaktiviteter, jf. BUU alm. del – bilag 35 (internt bilag).
    3. Eventuelt.