B 16 Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde brugen af mobiltelefoner i folkeskolen.

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2023-24
Status: 2. beh./Forkastet

Baggrundsmateriale

Behandles i salen: 09-11-2023
Tidligere debatter
Nævnt i forslaget
Skoleforskere: På mange skoler er papirhæfter og fysiske bøger smidt ud. Det har store konsekvenser for eleverne
Politiken.dk, 9. januar 2023
Alt for mange elever sidder stille foran skærmene og lærer om verden i en reduceret, todimensionel bearbejdet og pixeleret form. Det er på høje tid, at vi som samfund gør op med det kollektive bedrag, at elevers læring og udvikling bedst understøttes ved en skærm.
Eksperter: Der er klart forskningsmæssigt belæg for at begrænse børns skærmbrug
Altinget.dk, 2. oktober 2023
Vi har i dag solid forskning, der dokumenterer negative konsekvenser af skærmbrug. Det er derfor forkert, når forskere taler om, at mobilfri skolepolitik er baseret mere på ideologi end forskning, skriver Dorte Ågård og Jesper Balslev.
Læg telefonen væk i undervisningen og få en højere karakter
Dr.dk, 16. januar 2017
Studerende lærer 10-20 procent mindre, hvis de bliver forstyrret af deres telefon, viser forskning.
Statusredegørelse for folkeskolens udvikling 2021/2022
Børne- og Undervisningsministeriet, marts 2023
Det går den forkerte vej med unges sundhed
SST, 9. marts 2022
Mistrivsel blandt unge er steget markant gennem de seneste fire år, og mere end i resten af befolkningen. Selvom rygning og alkohol er på retur blandt unge, udgør begge stadig en stor udfordring for unges sundhed. Det viser den nationale sundhedsprofil, som bliver offentliggjort i dag.
Børn og unge er mindre sammen med deres venner
VIVE, 19. december 2022
Der er sket et markant fald i børn og unges samvær med jævnaldrende. Hvor de tidligere var fysisk sammen ude eller hjemme hos hinanden, så foregår en stor del af samværet i dag online på sociale medier og computerspil. Det er især drengene, der ser mindre til deres venner.
Mobilfri skole
Center for Digital Dannelse, 5. januar 2023
Er mobiltelefoner en unødig stressfaktor og forstyrrelse i undervisningen, eller skal vi vænne vores skolebørn til at kunne bruge - og kunne modstå - mobilen i klassen?
Politiker vil forbyde mobiler i skolen - men det rammer helt skævt, mener forskere og unge
TV2 Nyhederne, 8-. januar 2023
Mobilforbud kan strække sig fra folkeskoler til gymnasier, mener folketingspolitiker, men det er ikke en politisk beslutning, lyder det fra flere.
England vil forbyde mobiltelefoner i alle skoler
Folkeskolen.dk, 4. oktober 2023
I England vejledes skoler til at forbyde telefoner, og regeringen overvejer at gøre forbuddet lovpligtigt.
Mobiltelefoner ude af hollandske klasser fra 2024
Folkeskolen.dk, 4. juli 2023
Holland indfører forbud mod mobiltelefoner i klasseværelset. Formålet er at mindske forstyrrelser af undervisningen.
Switching off: Sweden says back-to-basics schooling works on paper
The Guardian.com, 11. september 2023
Schools minister Lotta Edholm moves students off digital devices and on to books and handwriting, with teachers and experts debating the pros and cons
FN-rapport anbefaler at fjerne smartphones fra skoler
TV2-nyhederne, 26. juli 2023
Meget skærmtid kan have en negativ effekt på børns følelsesmæssige stabilitet, lyder det i rapport fra Unesco.
Mobiltelefoner i skoletiden
Danske Skoleelever
Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.