L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2021-22
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-11-2021
1. behandlet / henvist til udvalg 19-11-2021
Betænkning afgivet 01-12-2021
2. behandlet/direkte til 3. behandling 09-12-2021
3. behandlet, vedtaget 14-12-2021
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at den midlertidige nedsættelse af vederlaget til ministre med 5 pct. forlænges med 2 år.

Den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget blev oprindelig vedtaget i 2010 med virkning fra den 1. januar 2011. Nedsættelsen er siden forlænget i 2012, 2015, 2019 og 2020 og udløber efter de gældende regler den 31. december 2021. Med lovforslaget ændres udløbsdatoen til den 31. december 2023.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 88 (S, V, DF, SF, 1 RV (ved en fejl), EL, KF, NB, FG og ALT), imod stemte 2 (LA), hverken for eller imod stemte 9 (1 SF (ved en fejl), RV)).