Om forespørgslen

Sagsgang:
Anmeldt 19-04-2022
Fremmet 21-04-2022
Forhandling foretaget 20-05-2022
Fortsættelse [afstemning] foretaget 02-06-2022
Ministerområde:
Statsministeriet
Forespørgslen:
Hvad kan statsministeren oplyse om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer?
Ordfører for forespørgerne:
Kasper Roug (S)