B 150 Forslag til folketingsbeslutning om rettigheder for terrorofre.

Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2021-22
Status: 2. beh/Vedtaget

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 01-03-2022
1. behandlet/henvist til udvalg 17-05-2022
Betænkning afgivet 02-06-2022
2. behandlet/vedtaget 07-06-2022
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Det foreslås, at der foretages en undersøgelse af, hvad det koster at sikre, at ofre for terrorisme garanteres de rettigheder, som ofrene ville have efter EU’s direktiver om henholdsvis bekæmpelse af terrorisme og rettigheder for ofre for kriminalitet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, V, SF, RV, EL, KF, DF, NB, FG, ALT, Bent Bøgsted (UFG), Karina Adsbøl (UFG) og Naser Khader (UFG)), imod stemte 1 (LA), hverken for eller imod stemte 0.