Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 26

Beretning nr. 26 om at styrke kontakten, samarbejdet og dialogen mellem det tyske mindretal og Folketinget og regeringen afgivet af Kulturudvalget den 14. september 2022
Med beretningen ønsker Kulturudvalget at knytte Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland tættere til Folketinget og regeringen. På kort sigt søges strukturen for Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland ændret ved en ændring af
udvalgets forretningsorden. Derefter iværksættes et lovforberedende arbejde med at lovfæste udvalgets struktur. Kulturudvalget opfordrer kulturministeren til at fremlægge et oplæg inden den 1. april 2023. Oplægget skal indeholde forslag til, hvordan rammerne for Kontaktudvalget for
det Tyske Mindretal i Sønderjylland kan fastsættes ved lov, som det er tilfældet med Sydslesvigudvalget. I loven kan udvalgets opgaver, aktiviteter, økonomi, organisering m.m. fastsættes.
Emne: Folketinget
Modtaget: 15-09-2022
Omdelt: 15-09-2022

Beretning nr. 26 om at styrke kontakten, samarbejdet og dialogen mellem det tyske mindretal og Folketinget og regeringen afgivet af Kulturudvalget den 14. september 2022

AX28133 (pdf-version)
Html-version