Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 25

Beretning nr. 25 om EU-reformgruppens anbefalinger afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 8. juli 2022
Med beretningen, som er forberedt af et særligt underudvalg under udvalget, adresserer Udvalget for Forretningsordenen de 22 anbefalinger fra den såkaldte EU-reformgruppe om, hvordan Folketinget kan styrke sin indflydelse på og parlamentariske kontrol med EU-politikken. EU-reformgruppen afgav sin rapport med anbefalingerne i oktober 2021.
Emne: Folketinget
Modtaget: 08-07-2022
Omdelt: 08-07-2022

Beretning nr. 25 om EU-reformgruppens anbefalinger afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 8. juli 2022

AX28110 (pdf-version)
Html-version