Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 14

Beretning nr. 14 om Miljøministeriets opfølgning på Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 23. marts 2022
Beretning nr. 14 om Miljøministeriets opfølgning på Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 23. marts 2022.

Miljø- og Fødevareudvalget afgav den 23. marts 2022 en beretning om Miljøministeriets opfølgning på Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider.

Med beretningen bakkede et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af NB) op om Statsrevisorernes skarpe kritik af, at Miljøministeriets opfølgning på beretning nr. 7/2019 og den tidligere beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider har trukket i usædvanligt langdrag. Flertallet noterer, at Statsrevisorerne har konstateret, at Miljøstyrelsen, mere end 2 år efter at beretning nr. 7/2019 er afgivet, kun har screenet grundvandet for tre ud af de ni pesticider, som fremgik af Rigsrevisionens beretning, og at der blev konstateret to pesticider i screeningen. Flertallet bakkede op om, at Statsrevisorerne finder dette særdeles kritisabelt, og flertallet opfordrede miljøministeren til at følge op på Statsrevisorernes kritik ved at bede Miljøministeriet om senest i 2023 at gennemføre screeningen af grundvandet for de resterende seks pesticider og nedbrydningsstoffer. Udvalget vil følge sagen tæt.
Emne: Folketinget
Modtaget: 25-03-2022
Omdelt: 25-03-2022

Beretning nr. 14 om Miljøministeriets opfølgning på Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 23. marts 2022

AX27553 (pdf-version)
Html-version