Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 13

Beretning nr. 13 om initiativer fra Skatteudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om iværksætteri afgivet af Skatteudvalget den 16. marts 2022
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) støtter beretningen i sin helhed, der præsenterer en række anbefalinger (A-J), som vurderes at kunne forbedre skattevilkårene for iværksættere i Danmark. Dansk Folkeparti støtter beretningen i sin helhed, særligt da de enkelte punkter lægger op til, at initiativerne undersøges nærmere.

Et mindretal i udvalget (Socialistisk Folkeparti) kan støtte anbefalingerne under punkt B, F, I og J. Mindretallet kan således ikke støtte de øvrige anbefalinger i deres helhed, idet mindretallet dog mener, at det vil kunne være positivt at få undersøgt en række elementer i disse anbefalinger nærmere.

Et andet mindretal i udvalget (Enhedslisten) kan støtte anbefalingerne under punkt I og J, men ikke de resterende anbefalinger i beretningen. Mindretallet kan støtte anbefalingerne under J med en række bemærkninger in mente, bl.a. at eventuelle lempelser af moms- og regnskabsreglerne ikke må føre til, at risikoen for misbrug herved øges.
Emne: Folketinget
Modtaget: 22-03-2022
Omdelt: 22-03-2022

Beretning nr. 13 om initiativer fra Skatteudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om iværksætteri afgivet af Skatteudvalget den 16. marts 2022

AX27538 (pdf-version)
Html-version