Møde i Udvalget for Videnskab og Teknologi

Mødedato: 24-11-2010
Mødetidspunkt: kl. 14.00
Sted: Pro-D
3. UDGAVENyt pkt. 3 og bilagspræciseringer

1. Åbent samråd med videnskabsministeren om universiteternes administrationsudgifter, jf. UVT alm. del - samrådsspm. H og I. (Lyd-optagelse).


2. Modtagelse af deputationer:

a) Danske Videnskabsredaktører (DVR), vedr. prisen for Open Acces, jf. UVT alm. del - bilag 17. Se tillige UVT alm. del - svar på spm. 19, UVT alm. del - bilag 55 og UVT alm. del - spm. 46.

b) CBS Students, vedr. basisforskningsmidler til CBS, jf. UVT alm. del - bilag 28. Se tillige UVT alm. del - svar på spm. 31.


3. Fastlæggelse af tidsplan for L 59 (Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester), jf. L 59 - bilag 2.


4. Kommende møder og besøg, jf. UVT alm. del - bilag 56.


4 a. Udvalgets besøg på Danske Universiteter


5. Eventuelt.


    3. Fastlæggelse af tidsplan for L 59 (Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester), jf. L 59 - bilag 2.
    4 a. Udvalgets besøg på Danske Universiteter
    5. Eventuelt.