De 6 statsrevisorer

Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget. De 6 statsrevisorer repræsenterer hvert sit parti. De er valgt for perioden 1. oktober 2022 – 1. oktober 2026.

Mette Abildgaard (KF), Leif Lahn Jensen (S), Mikkel Irminger Sarbo (RV), Serdal Benli (SF), Lars Chr. Lilleholt (V) og Monika Rubin (M)
Større

Statsrevisorerne tilstræber, at formanden repræsenterer oppositionen, og at næstformanden repræsenterer regeringen. Endvidere tillægges anciennitet som statsrevisor betydning.

Statsrevisorerne er:

Ved spørgsmål eller interview om en sag er du velkommen til at kontakte de 6 statsrevisorer.

Ved faktuelle spørgsmål kontakt Statsrevisorernes Sekretariat: +45 3337 5987

Hvert 4. år vælger Folketinget 6 statsrevisorer. Kandidaterne skal være politikere – altså medlem af et parti – men de behøver ikke være medlem af Folketinget.

Antallet af kandidater bliver opstillet efter, hvor mange mandater partierne i Folketinget har fået ved det seneste folketingsvalg. Når de enkelte partier har fundet ud af, hvem de vil opstille, forhandler partierne sig frem til, hvem der får de 6 poster. 

Der er tradition for, at Folketinget er så bredt repræsenteret som muligt i statsrevisorgruppen.  

En statsrevisor sidder i hele valgperioden

Man kan ikke blive afsat eller skiftet ud i den 4-årsperiode, man er udpeget til – heller ikke, selv om der er folketingsvalg midt i perioden. Men man kan godt vælge at fratræde som statsrevisor, før perioden er udløbet, f.eks. hvis man bliver udpeget som minister. 

Man skal være valgbar og habil for at blive statsrevisor

En statsrevisors habilitet bliver vurderet af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Hvis man har en stilling eller et hverv ved en statslig myndighed eller virksomhed, hvor staten har betydelige økonomiske interesser, skal Folketingets Udvalg for Forretningsorden godkende, at man kan beholde det, mens man er statsrevisor, eller om det gør én inhabil. 

Habilitetskravet er et værn mod, at de beslutninger, man træffer som statsrevisor, bliver påvirket af økonomiske eller andre interesser, der er i modstrid med revisionsopgaven. 

Ancienniteten bestemmer formands- og næstformandsposten

Det er kutyme, når statsrevisorerne skal vælge formand og næstformand, at de vælger de to personer, der har længst og næstlængst anciennitet. 

Her kan du se en liste over, hvem der har været formænd for Statsrevisorerne siden 1851: 

Navn  Parti Formandsperiode
Viggo Rothe Det national-liberale parti 1851-52
Vilhelm Jakob Bjerring Det national-liberale parti 1852-53
Balthazar Matthias Christensen  Venstre 1853-54
Abraham Wessely Det national-liberale parti 1854-55
Ludvig Henrik Ferdinand Oppermann
Det national-liberale parti
1855-58
Jens Petersen
Højre 1858-59
Johan Christian Henrik Fischer
Bondevennerne
1859-64
Balthazar Matthias Christensen
Venstre 1864-65
Johan Christian Henrik Fischer Bondevennerne
1865-66
Balthazar Matthias Christensen
Venstre
1866-68
Jørgen Henrik Theodor Hasle
Det national-liberale parti
1868-75
Balthazar Matthias Christensen Venstre 1875-79
Sofus M. Høgsbro
Venstre 1879-91
Frederik Nicolai Dresing
Højre 1891-93
Lars Dinesen
Højre 1893-00
William August Carstensen
Højre 1900-01
Niels Peter Madsen-Mygdal
Venstre 1901-02
William August Carstensen
Højre 1902-03
Niels Peter Madsen-Mygdal
Venstre 1903-04
William August Carstensen
Højre 1904-05
Niels Peter Madsen-Mygdal
Venstre 1905-06
William August Carstensen
Højre 1906-07
Niels Peter Madsen-Mygdal
Venstre 1907-11
Anders Thomsen
Højre 1911-18
Carl Slengerik
Radikale Venstre
1918-23
Johannes Carl Døcker
Det Konservative Folkeparti
1923-34
Axel Marius Hansen
Radikale Venstre
1934-53
Jens Christian Jensen-Broby
Venstre 1953-64
Poul Møller
Det Konservative Folkeparti
1964-68
Jacob Kirkegaard
Radikale Venstre
1968-74
Peter Nielsen
Socialdemokratiet
1974-76
Arne Larsen
Socialistisk Folkeparti
1976-85
Henrik Warburg
Fremskridtspartiet
1985-86
Hagen Hagensen
Det Konservative Folkeparti
1986-90
Ritt Bjerregaard
Socialdemokratiet
1990-95
Ivar Hansen
Venstre 1995-98
Bjørn Poulsen
Socialistisk Folkeparti
1998
Peder Larsen
Socialistisk Folkeparti
1998-2018
Henrik Thorup
Dansk Folkeparti
2018-2022
Klaus Frandsen Radikale Venstre 2022
Troels Lund Poulsen Venstre 2022
Mette Abildgaard Det Konservative Folkeparti 2023-

Her kan du se en liste over, hvem der har været statsrevisorer siden 1851:

 
Navn  Udpeget af  Parti Valgperioder 
Viggo Rothe Folketinget Nationalliberal 1851-53
Carl Emil Mundt
Ikke medlem af Folketinget / Landstinget
Centrumhøjre (nærmest konservativ) 1851-53
Abraham Wessely
Landstinget Nationalliberal 1851-56
Jens Petersen Landstinget Højre

1851-52
1853-61

Vilhelm Jakob Bjerring
Landstinget Nationalliberal 1852-53
185-57
1861-66
Balthazar M. Christensen
Landstinget Venstre 1853-80
Johan Christian Henrik Fischer
Folketinget Bondevennerne 1853-54
1858-65
1866-75
Julius Thorvaldsen Schovelin
Folketinget Bondevennerne 1854-55
Ludvig Henrik Ferdinand Oppermann
Folketinget Nationalliberal 1855-58
Carl Christian v. Støcken
Landstinget Konservativ 1857-58
1862-65
Harald Hortvig Kayser
Folketinget Nationalliberal 1858-62
Jakob Marinus Elieser Kristian Gad
Folketinget Det national-liberale parti 1865-73
Jørgen Henrik Theodor Hasle
Landstinget Venstre 1864-75
Sofus Magdalus Høgsbro
Folketinget Venstre 1873-79
1880-93
Martin Levy
Landstinget Venstre 1875-80
Frederik Nicolai Dresing
Landstinget Højre 1876-94
Viggo Hørup Folketinget Venstre 1876-92
1895-1900
Lars Dinesen Landstinget Højre 1880-1900
Rasmus Clausen Folketinget Venstre 1892-95
Harald Emil Larsenius Holm
Folketinget Venstre 1893-95
William August Carstensen
Landstinget Højre 1894-1909
Niels Peter Madsen-Mygdal
Folketinget Venstre 1895-1912
Jens Christian Christensen
Folketinget Venstre 1900
Anders Nielsen Folketinget Venstre 1900-08
Martin Madsen Halsted
Landstinget Højre 1900-11
Anders Thomsen Folketinget/Landstinget Venstre 1908-19
Niels Ingvard Jensen
Folketinget Venstre 1909-10
1912-14
Carl Slengerik
Folketinget Radikale Venstre 1910-23
Johannes Carl Døcker
Landstinget Det Konservative Folkeparti 1911-34
Niels Pedersen-Nyskov
Folketinget Venstre 1914-18
1919-22
S. V. Maegaard
Landstinget Venstre 1922-28
Laurits Rasmussen
Folketinget Socialdemokratiet 1918-26
Axel Marius Hansen
Folketinget Radikale Venstre 1923-53
Niels Christian Christensen 
Folketinget Socialdemokratiet 1926-34
Peder Pedersen Pindstrup
Folketinget Venstre 1928-34
Lars Ditlev Rasmussen
Folketinget Socialdemokratiet 1934-42
Anders Christian Dines Petersen
Folketinget Det Konservative Folkeparti 1934-46
Jens Sørensen Vanggaard
Folketinget Venstre 1934-46
Marinus Sørensen
Folketinget Socialdemokratiet 1942-48
S.C. Nørgaard
Landstinget Venstre 1946
Jens Christian Jensen-Broby
Folketinget Venstre 1946-64
Aksel Møller Folketinget Det Konservative Folkeparti 1946-50
Gustav Pedersen Folketinget Socialdemokratiet 1949-64
Lisbeth Hindsgaul
Landstinget Det Konservative Folkeparti 1950-61
Jørgen Jørgensen   Radikale Venstre 1953-57
Aage Fogh   Radikale Venstre 1957-62
Poul Møller   Det Konservative Folkeparti 1961-68
Jacob Kirkegaard   Radikale Venstre 1962-74
Kresten Damsgaard   Venstre 1964-73
Peter Nielsen   Socialdemokratiet 1964-76
Hans Carl Toft
  Det Konservative Folkeparti 1968-69
Hanne Budtz
  Det Konservative Folkeparti 1969-74
Aksel Larsen   Socialistisk Folkeparti
1967-72
Arne Larsen   Socialistisk Folkeparti
1972-85
Jens Edvard Foged
  Venstre 1973-76
Bernhard Baunsgaard
  Radikale Venstre 1974
1976-82
1986-90
Poul Schlüter
  Det Konservative Folkeparti 1974-82
Kjeld Wamberg
  Fremskridtspartiet 1974-76
Leif Møller   Fremskridtspartiet 1976-78
Henry Grünbaum
  Socialdemokratiet 1976-82
Henning Christophersen
  Venstre 1976-78
Svend Karlskov Jensen
  Venstre 1978-82
Henrik Warburg
  Fremskridtspartiet 1978-86
1990-94
Hagen Hagensen
  Det Konservative Folkeparti
1982-90
Kristian Albertsen
  Socialdemokratiet 1982-86
Ritt Bjerregaard
  Socialdemokratiet 1982-95
Ivar Hansen   Venstre 1982-98
Bjørn Poulsen   Socialistisk Folkeparti
1985-87
1994-98 
Bernhardt Tastesen
  Socialdemokratiet 1986-94
Peder Larsen   Socialistisk Folkeparti
1987-94
1998-2018
Flemming Jensen   Det Konservative Folkeparti
1990-94
Jens Bilgrav-Nielsen
  Radikale Venstre 1994-98
Hans Peter Baadsgaard
  Socialdemokraterne 1994-2002
Hans Engell   Det Konservative Folkeparti 1994-2000
Helge Mortensen
  Socialdemokraterne 1995-2006
Thor Pedersen   Venstre 1998-2001
Henrik Thorup   Dansk Folkeparti 1998-2022
Helge Adam Møller   Det Konservative Folkeparti 2000-14
Chr. Mejdahl
  Venstre 2001-03
Johannes Lebech
  Radikale Venstre 2002-07
Erik Larsen   Venstre 2003-06
Svend Erik Hovmand
  Venstre 2006-10
Mogens Lykketoft   Socialdemokraterne 2006-11
Manu Sareen   Radikale Venstre 2008-10
Carsten Hansen   Socialdemokraterne 2010-11
Peter Christensen   Venstre 2010-11
Kristian Jensen   Venstre 2011-15
Mogens Jensen   Socialdemokraterne 2011-13
Klaus Frandsen   Radikale Venstre 2011-22
Henrik Sass Larsen   Socialdemokraterne 2013
2017-19
Magnus Heunicke   Socialdemokraterne 2013-14
Lennart Damsbo-Andersen
  Socialdemokraterne 2014-16
Lars Barfoed   Det Konservative Folkeparti 2014-16
Søren Gade   Venstre 2015-18
Simon Emil Ammitzbøll
  Liberal Alliance 2016
Villum Christensen   Liberal Alliance 2016-20
Frank Aaen   Enhedslisten 2018-22
Britt Bager   Det Konservative Folkeparti 2018-21
Flemming Møller Mortensen   Socialdemokraterne 2019-20
Mai Mercado   Det Konservative Folkeparti 2020-21
 Jesper Petersen   Socialdemokraterne 2020-21
 Mette Abildgaard   Det Konservative Folkeparti 2021-
 Leif Lahn Jensen   Socialdemokraterne 2021-
 Troels Lund Poulsen   Venstre 2021-22
 Sophie Løhde   Venstre 2022
 Mikkel Irminger Sarbo   Radikale Venstre 2022-
 Serdal Benli   Socialistisk Folkeparti 2022-
 Lars Chr. Lilleholt   Venstre 2022-
 Monika Rubin   Moderaterne 2022-