Udvalg

Folketinget har 30 faste udvalg. Hertil kommer en række særlige udvalg, kommissioner og delegationer.

De fleste udvalg har 29 udvalgsmedlemmer. Hvert udvalg har et bestemt fagområde, som det beskæftiger sig med. Det mest almindelige er, at området svarer til et ministeriums område.

Et udvalg

  • behandler lov- og beslutningsforslag, efter at de har været til 1. behandling i Folketingssalen,
  • følger med i, hvad der sker inden for udvalgets arbejdsområder, og
  • kontrollerer regeringen ved at stille spørgsmål til ministre, som besvarer dem skriftligt eller mundtligt under et samråd.