Opposition

Oppositionen er de partigrupper, der ikke er i regering, og som ikke er en del af regeringens parlamentariske grundlag (støttepartier).

Oppositionens vigtigste opgave er at føre kontrol med regeringen. Det kan den bl.a. gøre ved at stille spørgsmål til ministrene eller kalde en minister i samråd i et udvalg.