Lovforslag

Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.

Et lovforslag bliver til en lov, der indeholder rettigheder og pligter for alle borgere. For at lovforslaget kan blive til en lov, skal det skrives under af dronningen og en minister i statsrådet og offentliggøres på www.lovtidende.dk.

Et lovforlag består af to dele. Først kommer selve lovens paragraffer, og derefter kommer bemærkningerne til lovforslaget, der mere uddybende beskriver lovforslagets formål og indhold.