Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen består af 27 kommissærer - en fra hvert medlemsland. Kommissærerne udpeges i de respektive EU-lande for fem år ad gangen og får ansvaret for hver deres portefølje. Kommissionen består i øvrigt af en række generaldirektorater med en generaldirektør, der refererer til en kommissær. Det er Kommissionens opgave at fremsætte lovforslag, sikre korrekt anvendelse af EU-lovgivningen, forvalte EU-politikkerne og forhandle internationale handels- og samarbejdsaftaler.