Udenrigsudvalget deltager i fælles nordisk studietur til Cambodia
Udvalg: Udenrigsudvalget
Startdato: 04-02-2024
Slutdato: 10-02-2024
Sted: Cambodia
Formål

Formålet med rejsen er at få et førstehåndsindtryk af Cambodias arbejde med at indfri verdensmål 3 om lige adgang til sundhed, herunder at sikre kvinder og børns sundhed og socioøkonomiske muligheder. Parlamentarikere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island er inviteret til at deltage i rejsen, som er arrangeret af bl.a. UNICEF, Gavi og Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria.

Deltagere
Øvrige deltagere

Udvalgssekretær Niklas Borker Bjerre

Budget
200.000 kr.
Regnskab
Afventer indtil regnskabet foreligger